Chính sách bảo mật

Tại Soffnet, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin chi tiết của chúng tôi:

1. Thu thập và sử dụng thông tin

 • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để phục vụ cho các giao dịch, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Soffnet.
 • Các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, email… sẽ được sử dụng khi khách hàng đăng ký, đặt hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.
 • Thông tin thu thập sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng nội bộ, không được chia sẻ hoặc bán cho bên thứ ba.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

 • Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an ninh công nghệ và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi các truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi hoặc huỷ phá trái phép.
 • Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các thông tin cá nhân của khách hàng và họ được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật.

3. Chia sẻ thông tin

 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được sự cho phép rõ ràng của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Trong trường hợp cần chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của Soffnet.

4. Cookies và công nghệ theo dõi

 • Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự trên website để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập thông tin thống kê.
 • Khách hàng có thể lựa chọn không cho phép sử dụng cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt.

5. Quyền của khách hàng

 • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc yêu cầu nào liên quan đến bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ được cung cấp.

Cam kết của Soffnet là luôn đặt quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ liên tục cải thiện và nâng cao các biện pháp bảo vệ để đáp ứng những tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.